Δημοτικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα

Ο Δήμος Μεσολογγίου εκτός από την βασική του υπηρεσιακή δομή, εποπτεύει και ένα σύνολο από επιχειρήσεις και φορείς που ιδρύθηκαν και λειτουργούν με σκοπό την κάλυψη πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και άλλων αναγκών των δημοτών της πόλης.