Επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
A A A
Αιτήσεις ένταξης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου


Γίνεται γνωστό ότι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα χορήγησης ειδών πρώτης ανάγκης από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, μπορούν από την Τετάρτη 15 Ιουλίου έως
Παρασκευή 31 Ιουλίου (ώρες από 9.00 π.μ. έως 13.00 μμ), να προσέρχονται στα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού (Ελευθερίου Βενιζέλου 1- Μεσολόγγι), προκειμένου να καταθέσουν την σχετική αίτηση προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
3. Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβολαίου για βεβαίωση Δ/νση μόνιμης κατοικίας
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Αντίγραφο Ε1, Ε9 και εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους
6. Φωτοτυπία βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας (Πρόνοια) ή απόκομμα σύνταξης υπερηλίκων ΟΓΑ
7. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (εάν υπάρχει)
8. Βεβαίωση σε πρόγραμμα ανθρωπιστικής κρίσης
9. Σε περίπτωση αναπηρίας απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής (ΚΕΠΑ)
10. Σε περίπτωση διαζυγίου, διαζευκτήριο
11. Σε περίπτωση χηρείας, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

Συχνές ερωτήσεις